Salem (Salem)
1

Wednesday, January 16, 2019
TimeEventDetails
6:00pmWrestling: Varsity Matchvs. Northside
 @ Northside location
Thursday, January 17, 2019
TimeEventDetails
5:30pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. William Byrd
5:30pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. William Byrd
 @ William Byrd location
Friday, January 18, 2019
TimeEventDetails
TBDIndoor Track: Boys Varsity Invitationalvs. Lynchburg Christian Academy
 @ Liberty University location
TBDWrestling: Varsity Matchvs. Christiansburg
5:30pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. Hidden Valley
5:30pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Hidden Valley
Saturday, January 19, 2019
TimeEventDetails
TBDDebate: Varsity Invitationalvs. TBA
 @ Durham, NC location
TBDForensics: Varsity Invitationalvs. TBA
 @ Durham, NC location
TBDIndoor Track: Boys Varsity Invitationalvs. Lynchburg Christian Academy
 @ Liberty University location
TBDWrestling: Varsity Matchvs. Christiansburg
Sunday, January 20, 2019
TimeEventDetails
TBDDebate: Varsity Invitationalvs. TBA
 @ Durham, NC location
TBDForensics: Varsity Invitationalvs. TBA
 @ Durham, NC location
TBDIndoor Track: Boys Varsity Invitationalvs. Lynchburg Christian Academy
 @ Liberty University location
Monday, January 21, 2019
Tuesday, January 22, 2019
TimeEventDetails
5:30pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. Blacksburg
5:30pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Blacksburg
6:30pmSwim & Dive: Boys Varsity Meetvs. Christiansburg
 @ Christiansburg Aquatic Center location